!! Instrukce ke stažení článků !!
R. Zahradníková: Strukturální souhrn - situační stres
R. Mathé: Vyzývacie charakteristiky Rorschachových tabuliek
T. Sollár a kol.: TEÓRIA, VÝSKUM A PRAX S MDZT NA SLOVENSKU
K. Gawlik : 40 let MDZT
J. Šípek: McCullyho jungianský přístup k ROR
M. Rodriguez: Perverzní organizace osobnosti v ROR (Psychodynamická analýza řeči)
M. Šebek: Analytický Rorschach I.
A. Polák: HOLTOVA ŠKÁLA MANIFESTÁCIÍ A KONTROLOVANIA PRIMÁRNEHO PROCESU
XVIIIth International Congress of Rorschach and Projective Methods in Barcelona
R. Telerovský, J. Ženatý: Exnerův systém (pracovní verze, 2005)
Doc.MUDr. Michal Hrdlička, CSc., Analýza osudu a Szondiho test: dílo Leopolda Szondiho
A. Eichmann

Toto jsou kresby Adolfa Eichmanna z r. 1961 provedené v rámci soudně - znaleckého soudního posudku. (Bender-Gestalt, kresba stromu, postavy atd.) Anglické komentáře, rukou psané, mohly vzniknout později.


A. Polák: Lernerova škála obran
Mgr. Telerovská a Mgr. Mlezivová : Psychoanalytická teorie a Rorschach

(překlad některých kapitol z díla P.M. Lernera : Psychoanalytic Theory and the Rorschach, 1991)


D. Krejčířová: Použití Rorschachovy metody u dětí z pohledu vývojové psychologie a regresivní fenomény u dospělých
K. Malá, L. Veverková: CHROMATICKÝ ASOCIAČNÍ EXPERIMENT
Pavel Humpolíček: Diagnostika a/nebo terapie - několik podnětů pro psychologické vzdělávání i praxi
Jan Ženatý - Rorschach jako klinická zkušenost
Karel Gawlik - MDZT: Charakteristika metody a kazuistická ukázka
Ivo Čermák - Myslet narativně: kvalitativní výzkum "on the road"
XVIIth International Congress of Rorschach and Projective Methods
Rorschach-překlad
Jiří Šimonek - Technika barvově slovních asociací