Výkonná rada:

Předseda:

Mgr. Roman Telerovský

e-mail: rtelerovsky@gmail.com  


Vědecký tajemník:

PhDr. Jan Ženatý

e-mail: j.zenaty@centrum.cz


Organizační tajemník:

PhDr. Michael Václavík

e-mail: michael.vaclavik@seznam.cz

 


Pokladník:

Mgr. Václav Šnorek

e-mail: vaclav.snorek@iol.cz

 


 

Redakční rada:

Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

PhDr. Michael Václavík

PhDr. Anton Polák

Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc.

Mgr. Roman Telerovský

PhDr. Jan Ženatý


Předseda revizní komise:

Doc. PhDr. Jiří Šípek

e-mail: jsipek@centrum.cz