Zájemci o členství ve společnosti posílejte prosím neformální přihlášku na adresu mgr. Telerovského: rtelerovsky@gmail.com.

V přihlášce prosím uveďte své vzdělání včetně postgraduálního, zaměstnání, zkušenosti s projektivními metodami, o které metody se zajímáte především apod. Čím více o sobě napíšete, tím méně se Vás pak budeme dodatečně vyptávat


Členský příspěvek za rok 2006 ve výši 1500,- Kč uhraďte do 15.6.2006 bankovním převodem na číslo účtu 96246389 / 0800, jako variabilní symbol uveďte své pořadové číslo člena ČSRaP.

* * *